Ông Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng không tái cử, ông Trương Trọng Nghĩa tự ứng cử ĐBQH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *