Xét xử nhóm 6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai': Luật sư liên tục 'lạc đề' - Báo Thanh Niên

Xét xử nhóm 6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai': Luật sư liên tục 'lạc đề' - Báo Thanh Niên


Xem chi tiết: Xét xử nhóm 6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai': Luật sư liên tục 'lạc đề' - Báo Thanh Niên

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học