TP.HCM đã có nhà đất 500 tỷ, căn hộ hạng sang 100 tỷ đồng - Zing News

TP.HCM đã có nhà đất 500 tỷ, căn hộ hạng sang 100 tỷ đồng - Zing News


Xem chi tiết: TP.HCM đã có nhà đất 500 tỷ, căn hộ hạng sang 100 tỷ đồng - Zing News

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học