Thành phố Đức cấm nước nóng để tiết kiệm khí đốt - VnExpress

Thành phố Đức cấm nước nóng để tiết kiệm khí đốt - VnExpress


Xem chi tiết: Thành phố Đức cấm nước nóng để tiết kiệm khí đốt - VnExpress

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học