Nga lên kế hoạch lập sàn giao dịch dầu quốc gia để đáp trả phương Tây - Soha

Nga lên kế hoạch lập sàn giao dịch dầu quốc gia để đáp trả phương Tây - Soha


Xem chi tiết: Nga lên kế hoạch lập sàn giao dịch dầu quốc gia để đáp trả phương Tây - Soha

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học