CEO sinh năm 1997 bất ngờ thành "ông chủ" dự án sân golf gần 150ha tại Hòa Bình - Cafef.vn

CEO sinh năm 1997 bất ngờ thành


Xem chi tiết: CEO sinh năm 1997 bất ngờ thành "ông chủ" dự án sân golf gần 150ha tại Hòa Bình - Cafef.vn

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học