Bà Trương Thị Mai: 'Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi' - VnExpress

Bà Trương Thị Mai: 'Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi' - VnExpress


Xem chi tiết: Bà Trương Thị Mai: 'Không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi' - VnExpress

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học