Đường Hà Nội mênh mông nước, phương tiện loay hoay 'né' điểm ngập - VietNamNet

Đường Hà Nội mênh mông nước, phương tiện loay hoay 'né' điểm ngập - VietNamNet


Xem chi tiết: Đường Hà Nội mênh mông nước, phương tiện loay hoay 'né' điểm ngập - VietNamNet

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học