Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị xác định 'làm thất thoát lớn ngân sách' - VnExpress

Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị xác định 'làm thất thoát lớn ngân sách' - VnExpress


Xem chi tiết: Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh bị xác định 'làm thất thoát lớn ngân sách' - VnExpress

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học