'Một mũi khoan thăm dò tốn cả triệu USD, nếu không thành ai chịu trách nhiệm?' - Tuổi Trẻ

'Một mũi khoan thăm dò tốn cả triệu USD, nếu không thành ai chịu trách nhiệm?' - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: 'Một mũi khoan thăm dò tốn cả triệu USD, nếu không thành ai chịu trách nhiệm?' - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học