Lãnh đạo NHNN: Các ngân hàng vẫn tiếp tục tham gia nhiều vào lĩnh vực rủi ro sẽ bị xem xét trừ hạn mức tín dụng - Cafef.vn

Lãnh đạo NHNN: Các ngân hàng vẫn tiếp tục tham gia nhiều vào lĩnh vực rủi ro sẽ bị xem xét trừ hạn mức tín dụng - Cafef.vn


Xem chi tiết: Lãnh đạo NHNN: Các ngân hàng vẫn tiếp tục tham gia nhiều vào lĩnh vực rủi ro sẽ bị xem xét trừ hạn mức tín dụng - Cafef.vn

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học