Đến TP.HCM làm căn cước, ông Lê Tùng Vân lập tức bị Công an Long An triệu về địa phương - VietNamNet

Đến TP.HCM làm căn cước, ông Lê Tùng Vân lập tức bị Công an Long An triệu về địa phương - VietNamNet


Xem chi tiết: Đến TP.HCM làm căn cước, ông Lê Tùng Vân lập tức bị Công an Long An triệu về địa phương - VietNamNet

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học