Dự án sân bay Long Thành: Phó Thủ tướng yêu cầu thay ngay nhà thầu làm chậm - Tin tức 24h

Dự án sân bay Long Thành: Phó Thủ tướng yêu cầu thay ngay nhà thầu làm chậm - Tin tức 24h


Xem chi tiết: Dự án sân bay Long Thành: Phó Thủ tướng yêu cầu thay ngay nhà thầu làm chậm - Tin tức 24h

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học