Chiến sự Ukraine đến chiều 7.6: Nga tuyên bố đã 'giải phóng' Severodonetsk - Báo Thanh Niên

Chiến sự Ukraine đến chiều 7.6: Nga tuyên bố đã 'giải phóng' Severodonetsk - Báo Thanh Niên


Xem chi tiết: Chiến sự Ukraine đến chiều 7.6: Nga tuyên bố đã 'giải phóng' Severodonetsk - Báo Thanh Niên

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học