Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận trách nhiệm việc chậm tiến độ đường Hồ Chí Minh - VnExpress

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận trách nhiệm việc chậm tiến độ đường Hồ Chí Minh - VnExpress


Xem chi tiết: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận trách nhiệm việc chậm tiến độ đường Hồ Chí Minh - VnExpress

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học