Bắt cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ

Bắt cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Bắt cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học