Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc '4 không' - Tuổi Trẻ

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc '4 không' - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc '4 không' - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học