Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi nhập ngũ - Tuổi Trẻ

Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi nhập ngũ - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi nhập ngũ - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học