Ông Putin nói Phần Lan 'sai lầm' khi bỏ trung lập để vào NATO - Tuổi Trẻ

Ông Putin nói Phần Lan 'sai lầm' khi bỏ trung lập để vào NATO - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Ông Putin nói Phần Lan 'sai lầm' khi bỏ trung lập để vào NATO - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học