Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp 100 tỉ như cam kết - Tuổi Trẻ

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp 100 tỉ như cam kết - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp 100 tỉ như cam kết - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học