CLIP: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Người Lao Động

CLIP: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Người Lao Động


Xem chi tiết: CLIP: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản - Người Lao Động

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học