Từng nói 'không nhận đồng hoa hồng nào', giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ

Từng nói 'không nhận đồng hoa hồng nào', giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Từng nói 'không nhận đồng hoa hồng nào', giám đốc CDC Nam Định vừa bị bắt liên quan vụ Việt Á - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học