Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha - Tuổi Trẻ

Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Nga về những gì xảy ra ở Bucha - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học