Sau Ốc Thanh Vân, trợ lý Thu Trang cũng bị móc điện thoại tại họp báo - Báo Thanh Niên

Sau Ốc Thanh Vân, trợ lý Thu Trang cũng bị móc điện thoại tại họp báo - Báo Thanh Niên


Xem chi tiết: Sau Ốc Thanh Vân, trợ lý Thu Trang cũng bị móc điện thoại tại họp báo - Báo Thanh Niên

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học