Nga tố Ukraine 'không thực tâm muốn chấm dứt chiến sự', Ukraine nói 'Nga đánh lạc hướng' - Tuổi Trẻ

Nga tố Ukraine 'không thực tâm muốn chấm dứt chiến sự', Ukraine nói 'Nga đánh lạc hướng' - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Nga tố Ukraine 'không thực tâm muốn chấm dứt chiến sự', Ukraine nói 'Nga đánh lạc hướng' - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học