Năm nay Chính phủ trả nợ gần 14,6 tỷ USD - VnExpress

Năm nay Chính phủ trả nợ gần 14,6 tỷ USD - VnExpress


Xem chi tiết: Năm nay Chính phủ trả nợ gần 14,6 tỷ USD - VnExpress

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học