Kết thúc nghỉ lễ đường Hà Nội đông như nêm, người dân 'vượt mương' thoát tắc - VietNamNet

Kết thúc nghỉ lễ đường Hà Nội đông như nêm, người dân 'vượt mương' thoát tắc - VietNamNet


Xem chi tiết: Kết thúc nghỉ lễ đường Hà Nội đông như nêm, người dân 'vượt mương' thoát tắc - VietNamNet

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học