Ukraine nói trưng cầu ý dân ở khu vực ly khai về gia nhập Nga là không có cơ sở pháp lý - Tuổi Trẻ

Ukraine nói trưng cầu ý dân ở khu vực ly khai về gia nhập Nga là không có cơ sở pháp lý - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Ukraine nói trưng cầu ý dân ở khu vực ly khai về gia nhập Nga là không có cơ sở pháp lý - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học