Tổng thống Ukraine 'sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề' với Tổng thống Nga | Châu Âu | Vietnam+ - Vietnam Plus

Tổng thống Ukraine 'sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề' với Tổng thống Nga | Châu Âu | Vietnam+ - Vietnam Plus


Xem chi tiết: Tổng thống Ukraine 'sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề' với Tổng thống Nga | Châu Âu | Vietnam+ - Vietnam Plus

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học