Ông Zelensky giục Nga đàm phán toàn diện chấm dứt cuộc chiến - Báo Pháp Luật TP.HCM

Ông Zelensky giục Nga đàm phán toàn diện chấm dứt cuộc chiến - Báo Pháp Luật TP.HCM


Xem chi tiết: Ông Zelensky giục Nga đàm phán toàn diện chấm dứt cuộc chiến - Báo Pháp Luật TP.HCM

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học