HLV Petrovic: 'Quang Hải thừa cân, khó có thể thi đấu ở châu Âu lúc này' - Tuổi Trẻ

HLV Petrovic: 'Quang Hải thừa cân, khó có thể thi đấu ở châu Âu lúc này' - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: HLV Petrovic: 'Quang Hải thừa cân, khó có thể thi đấu ở châu Âu lúc này' - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học