Bộ Ngoại giao: Hầu hết người Việt ở Ukraine đã được sơ tán, chưa ghi nhận thương vong - Tuổi Trẻ

Bộ Ngoại giao: Hầu hết người Việt ở Ukraine đã được sơ tán, chưa ghi nhận thương vong - Tuổi Trẻ


Xem chi tiết: Bộ Ngoại giao: Hầu hết người Việt ở Ukraine đã được sơ tán, chưa ghi nhận thương vong - Tuổi Trẻ

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học