Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập - Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập - Đài Tiếng Nói Việt Nam


Xem chi tiết: Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập - Đài Tiếng Nói Việt Nam

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học