Trấn Thành đăng đàn mắng antifan xối xả, nói 1 câu về luật sư mà khiến netizen sục sôi vì quá sốc - aFamily

Trấn Thành đăng đàn mắng antifan xối xả, nói 1 câu về luật sư mà khiến netizen sục sôi vì quá sốc - aFamily


Xem chi tiết: Trấn Thành đăng đàn mắng antifan xối xả, nói 1 câu về luật sư mà khiến netizen sục sôi vì quá sốc - aFamily

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học