Nhập kit test PCR giá 96.000 - 150.000 đồng/bộ, bán 250.000 - 395.000 đồng - Báo Thanh Niên

Nhập kit test PCR giá 96.000 - 150.000 đồng/bộ, bán 250.000 - 395.000 đồng - Báo Thanh Niên


Xem chi tiết: Nhập kit test PCR giá 96.000 - 150.000 đồng/bộ, bán 250.000 - 395.000 đồng - Báo Thanh Niên

🌎 Thế giới

♻️ Xã hội

⚖️ Pháp luật

📈 Kinh doanh

🎓 Giáo dục

🏃🏻‍♂️ Thể thao

💫 Giải trí

💻 Công nghệ

🔭 Khoa học